สร้างนวัตกรตัวจิ๋ว เริ่มได้จากที่บ้าน

สร้างนวัตกรตัวจิ๋ว เริ่มได้จากที่บ้าน

สร้างนวัตกรตัวจิ๋ว เริ่มได้จากที่บ้าน
       โลกกำลังถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ทักษะการเขียนโค้ดและความเข้าใจ Coding จึงเป็นทักษะสำคัญที่ถูกออกแบบมาสำหรับผู้เรียนทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น ประเทศอังกฤษ อเมริกา รวมถึงประเทศไทยก็อยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนด้วยเช่นกัน
       ดังนั้นการปูพื้นฐานที่ดีจึงควรเริ่มตั้งแต่เด็กระดับอนุบาล เพื่อช่วยฝึกให้เด็กมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบตรงตามทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาการคำนวณ เพื่อสร้างนักวิจัยใหม่และนวัตกรของประเทศไทยในอนาคต
 
“ให้ mTiny ช่วยเสริมสร้างทักษะ Coding ให้กับนวัตกรตัวจิ๋ว เริ่มได้จากที่บ้าน”
 
New call-to-action
Share

IMAGINEERING LINE CONNECT

เชื่อมต่อเราผ่าน LINE เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกการ Update ข้อมูลด้านการศึกษาสแกนผ่าน QR Code ได้เลย

TAGS

โครงการ “ 400+ Schools Reinvent บ่มเพาะครูสู่นักเรียน”
สร้างนวัตกรตัวจิ๋ว เริ่มได้จากที่บ้าน
mTiny คืออะไรนะ..ไม่รู้จักเราบอกให้